torsdag 2 april 2015

Nu arbetar vi med våra lektionsplaneringar infört vårt besök i Jinan

Matematik lektion åk2

Geometri

Syfte: Att eleven ska lära sig namnen på de tvådimensionella geometriska figurerna. 
KVADRAT, REKTANGEL, CIRKEL, TRIANGEL
Att eleven ska få använda sina sinnen och rörelse för att nå kunskapen.

Material: Bilder på de geometriska figurerna; hopprep (ett till varje elev)

Plats: Utomhus på en plan; eller Idrottssal,  eller Sal med tomt utrymme


 • Presentera de tvådimensionella figurerna med hjälp av bilder på dem.
 • Elev ställer sig i en stor ring. Varje elev får ett hopprep. Dela ut olika geometriska figurer till eleverna. DE ska med hjälp av hopprepet bilda en kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. Varje barn får berätta vilken figur de har bildat.
 • Därefter leker ni ”Fruktsallad med geometriska figurer” 
 • nu berättar du ayy eleverna ska ta med sig sitt hopprep och leta efter gemotriska figurer i omgivningen. De ska lägga sitt hopprep runt den geometriska figuren. Därefter går du runt med  gruppen elever och och de berättar vilken figur de har hittat.
 • Du samlar eleverna och delar dem i grupper, om tre till fyra barn, de får varsin geometrisk figur. De ska nu bilda en stor figur med hjälp av flera hopprep.
* Avsluta med att varje grupp med ord beskriver sin figur.


English lesson in China

What is your name? My name is ...........

The coulors - Visa färger och säg namnen.
Sing: This is blue, this grey this red and yellow........

Count to ten.  Visa siffror och säg namnen.
Ramsa: Five litle monkeys......

Stencil: The numbers and coulors

IKT

Idrottslektion med IKT-stöd
Visa och berätta för de Kinesiska lärarna hur vi arbetar med IKT i idrottsundervisningen 
Filma elever i Kina

Idrott

En lektion i orientering

torsdag 18 december 2014

Julstämning i matsalen på Brattåsskolan


Fokusfrågor

Vi har tillsammans med skolan i Jinan tagit fram fokusfrågor till elever och pedagoger som vi diskuterar och arbetar med:

Frågor till elever:
 • Vad vet ni om Kina?
 • Vad äter man i Kina?
 • Känner ni till hur de skriver och läser i Kina?
 • Var ligger Kina?
 • Vilken klass går du i?
 • Är du en pojke eller flicka?
 • Vad tycker du om dina matematiklektioner?
 • Vad tycker du om dina NO-lektioner?
 • Finns det något som kan få dig att bli mer intresserad av att lära dig saker?
 • Hur länge har ni använt iPads/datorer i skolan?
 • Vad har varit bra/dåligt med att arbeta med iPads/datorer i skolan?
 • Vill du ändra på något i arbetet med iPads/datorer i skolan?

Frågor till pedagoger:

 • Beskriv elevernas attityd till skolan.
 • Beskriv hur du uppfattar elevernas inställning till idrott, engelska och matematik?
 • Hur skapar du arbetsro för eleverna i klassrummet? Gör eleverna som du säger? Om inte, hur hanterar du det då?
 • Hur ser ditt samarbete ut med vårdnadshavare? Hur ofta har du möte med dem?
 • Beskriv din matematikundervisning.
 • Beskriv dina tankar kring NO-undervisningen.
 • Finns det någonting som kan öka ditt intresse för undervisningen?
 • Hur länge har du använt iPad/datorer i din undervisning?
 • Vad ser du för fördelar och nackdelar med iPads/datorer i skolan? 


tisdag 9 december 2014

Outdoor mathematics

Matematik lektion åk2

Geometri

Syfte: Att eleven ska lära sig namnen på de tvådimensionella geometriska figurerna. 
KVADRAT, REKTANGEL, CIRKEL, TRIANGEL
Att eleven ska få använda sina sinnen och rörelse för att nå kunskapen.

Material: Bilder på de geometriska figurerna; hopprep (ett till varje elev)

Plats: Utomhus på en plan; eller Idrottssal,  eller Sal med tomt utrymme

 • Presentera de tvådimensionella figurerna med hjälp av bilder på dem.

 • Elev ställer sig i en stor ring. Varje elev får ett hopprep. Dela ut olika geometriska figurer till eleverna. DE ska med hjälp av hopprepet bilda en kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. Varje barn får berätta vilken figur de har bildat.
 • Därefter leker ni ”Fruktsallad med geometriska figurer” 
 • nu berättar du ayy eleverna ska ta med sig sitt hopprep och leta efter gemotriska figurer i omgivningen. De ska lägga sitt hopprep runt den geometriska figuren. Därefter går du runt med  gruppen elever och och de berättar vilken figur de har hittat.
 • Du samlar eleverna och delar dem i grupper, om tre till fyra barn, de får varsin geometrisk figur. De ska nu bilda en stor figur med hjälp av flera hopprep.
* Avsluta med att varje grupp med ord beskriver sin figur.


二年级数学课
几何
目的:让学生可以学习的二维几何图形的名称。 正方形,长方形,圆形,三角形, 学生通过自己的感官和动作获得的知识。
材料:照片的几何图形、跳绳(每个学生有一个)
地点:户外在一个平面上、体育馆、或者是空教室
* 给学生呈现图片的上的二维图形。
* 学生一起站成一个大圈。每个学生都分到一根跳绳。给学生分组让他们组成不同的几何图 形。他们会用跳绳形成方形,圆形,长方形和三角形。每个孩子要说他们形成的图形是什么。
* “ ” 然后你们一起玩 水果沙拉和几何图形
* 现在你告诉学生拿着他们的跳绳,查找周围存在的几何图形物品。他们应该用跳绳围在发 现的几何图形周围。然后你在学生小组中巡视,让他们告诉你已经找到的几何图形。
*你集中学生并把他们划分成三、四个小孩的小组,他们每人将获得组成一个几何图形的任 务。然后,他们将使用几个跳绳形成一个大图形。
*最后每个小组用语言来描述他们的图形。

fredag 28 november 2014

English lesson grade 4

English lesson grade 4

Friendship lesson

Talk whit the pupils, that this lesson i about friendship.


Read a poem about Friend ship:

Friendship Poem

Oh what joy it is 
to have like you
For giving me strength
the way you do

For lifting me up
when I´m waring a frown

Thanks for being there
and helping me grow
Your friendship means a lot
this i´d like you to

Introducing this words: 

Friendship, best friends, mate, favorite, coulor, seasons, job, food, born in the month, like, hobby 


Play a game whit the pupils: 

The pupils will have a paper each. 
Thet whrite down their one
After that the pupils go around in the classroom and ask their friends the questions. 
-What is your favorite food,,,,,,? 
And then the pupils will  look if you find somebody whit the same results.

When everybody is ready you compare the results.